Mgr. Jakub Horniaček

Bachelor's thesis

Koncept biomoci v díle M. Foucaulta

The concept of biopower in the work of M. Foucault
Abstract:
This thesis analyses Foucault’s concept of biopower, whilst setting it in his broader concept of power. The aim of this thesis is to describe and explain Foucault’s concept of biopower and compare the paradigmatic notions of power held by Foucault on the one hand and traditional (liberal) authors on the other. The conclusion of this thesis is that Foucault’s concept of power is a relevant contribution …viac
Abstract:
Táto práca sa zaoberá Foucaultovým konceptom biomoci, pričom je tento koncept zasadený do Foucaultovho celkového poňatia moci. Za cieľ si táto práca kladie popísať a vysvetliť tento Foucaultov koncept biomoci a porovnať paradigmatické poňatie moci u Foucaulta a klasických (liberálnych) autorov. Výstupom práce je tvrdenie, že Foucaultov koncept moci je prínosný pre politickú filozofiu, a že liberalizmus …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedúci: Mgr. et Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Milan Hrubeš, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / odbor:
Political Science / Political Science