Vladimír TUREK

Bakalářská práce

Třídění raněných při mimořádných událostech jednotlivými složkami IZS

Classification of injured persons in an emergency by the individual components of the IRS.
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je třídění raněných pacientů při mimořádné události s hromadným postižením osob jednotlivými složkami integrovaného záchranného systému. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Část teoretická se zaobírá charakteristikou a legislativním vymezením mimořádné události a rozdělení dle zdroje či rozsahu působení. Dále je zde popsána činnost základních složek …více
Abstract:
The theme of my bachelor thesis is classification of injured persons in an emergency by the individual components of the IRS. The work has a theoretical and a practical part. In the theoretical part of my work I deal with the characterization and legislative definition of an emergency and its sorting according to source or scope of action. For a successful solution of this situation is necessary to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 8. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Petr Matouch

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TUREK, Vladimír. Třídění raněných při mimořádných událostech jednotlivými složkami IZS. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta