Zdeněk SCHREIL

Diplomová práce

Evropská sociálnědemokratická strana a Strana evropské levice v evropské politice

European Socialist Party and Party of European Left in european policy
Anotace:
Práce pojednává o charakteru a postavení Strany evropských socialistů a Strany evropské levice coby organizací sdružujících ideově spřízněné politické strany a uskupení. Snaží se zjistit, zda tyto eurostrany mohou účinně koordinovat politiky svých členů umožnit jim případně získat větší vliv v národních politických systémech, kde nyní levice jako taková ztrácí. Práce se věnuje také otázce fenoménu …více
Abstract:
This work disserts on a character plus position of the Party of European Socialistsand the Party of the European Left as an organization grouping ideological related political parties and other groups. It?s trying to find out, if this europartiesmay energetically coordinate policy their members enable them to eventually obtain bigger influence in national political systems, where now left as itself …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Hynčica, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SCHREIL, Zdeněk. Evropská sociálnědemokratická strana a Strana evropské levice v evropské politice. Ústí nad Labem, 2011. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 27. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta