Bc. Tereza Skládanková

Diplomová práce

Změna postoje evropských politických stran k tématu evropské integrace v kontextu voleb do Evropského parlamentu v letech 2004 a 2009

A change in the attitude of European political parties towards the topic of European integration in the context of European elections in years 2004 and 2009
Anotace:
Cílem této práce je analýza postojů evropských politických stran k tématu evropské integrace a zmapování jejich případné změny mezi volbami do EP v letech 2004 a 2009. Práce má dvě stěžejní části. V první je za použití kvalitativní obsahové analýzy zkoumán postoj eurostran k evropské integraci skrze jejich konkrétní návrhy v rámci jednotlivých oblastí, politik EU. Ve druhé části je využita analýza …více
Abstract:
The aim of this thesis is an analysis of attitudes of European political parties towards the topic of European integration and an overview of potential shifts in these attitudes in between of the elections to the European parliament in years 2004 and 2009. The thesis has two main parts. In the first one it analyses the attitude of the europarties towards the European integration through their specific …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií