Bc. Michaela Plachá

Diplomová práce

Motivace a její ovlivnění na výkon zaměstnanců

Motivation and influence on employee performance
Anotace:
Diplomová práce „Motivace a její ovlivnění na výkon zaměstnanců“ shrnuje problematiku motivace a její souvislost s jednotlivými výkony pracovníků. Teoretická část poskytla podklad pro výzkumnou analýzu dotazníkového šetření a rozhovor v praktické části. Je zaměřena na problematiku motivace, odměňování pracovníků, jejich vedení a rozvoj. Praktická část se věnuje rozhovoru s manažerem, dotazníkovému …více
Abstract:
The thesis "Motivation and its Influence on Employee Performance" summarizes the issue of motivation and its relation with the individual performances of the employees. The theoretical part offered a ground for the research analysis of the questionnaire survey and the interview in the practical part. It focuses on motivation, remuneration, leadership and development. The practical part deals with the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Oponent: Mgr. Stanislava Borejová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní