Theses 

Analyza spekter horkých hvězd s pomocí programu VO-Korel – Bc. Šárka Dvořáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Fyzika / Teoretická fyzika a astrofyzika

Bc. Šárka Dvořáková

Diplomová práce

Analyza spekter horkých hvězd s pomocí programu VO-Korel

Spectral analysis of the hot stars with the help of VO-Korel

Anotace: Cílem práce je zlepšení odhadu orbitálních parametrů a nalezení spekter jednotlivých složek trojhvězdného systému b Persei. Práce též obsahuje popis zisku dat, jejich zpracování a následné použití programu VO-KOREL. Zmíněn je též program SHELLSPEC, pomocí kterého jsme se pokusili ověřit model pro systém b Persei. Závěrem práce je hrubý odhad spektrálního typu komponent, orbitální parametry, spektra jednotlivých komponent v čáře železa, hořčíku a Halfa.

Abstract: The goal of the thesis is better estimate of orbital parameters and finding of spectra of components of the triple system b Persei. Thesis include part about observation, reduction of spectra and section about VO-KOREL. Software SHELLSPEC is also described in this thesis and we use it for confirmation of model of the b Persei system. The elemental guess of spectral types of the components, orbital parameters and spectra of single components in Fe, Mg and Halpha line are in the conclusion.

Klíčová slova: b Persei, disentangling, radiální rychlost, redukce, VO-KOREL, radial velocity, reduction

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Viktor Votruba, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 00:48, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz