Bc. Šárka Dvořáková

Master's thesis

Analyza spekter horkých hvězd s pomocí programu VO-Korel

Spectral analysis of the hot stars with the help of VO-Korel
Abstract:
Cílem práce je zlepšení odhadu orbitálních parametrů a nalezení spekter jednotlivých složek trojhvězdného systému b Persei. Práce též obsahuje popis zisku dat, jejich zpracování a následné použití programu VO-KOREL. Zmíněn je též program SHELLSPEC, pomocí kterého jsme se pokusili ověřit model pro systém b Persei. Závěrem práce je hrubý odhad spektrálního typu komponent, orbitální parametry, spektra …more
Abstract:
The goal of the thesis is better estimate of orbital parameters and finding of spectra of components of the triple system b Persei. Thesis include part about observation, reduction of spectra and section about VO-KOREL. Software SHELLSPEC is also described in this thesis and we use it for confirmation of model of the b Persei system. The elemental guess of spectral types of the components, orbital …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2013
  • Supervisor: Mgr. Viktor Votruba, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta