Radek Zajíc

Diplomová práce

Vybraná kybernetická rizika a jejich předcházení

Anotace:
Práce spadá do oblasti řízení rizik, popisuje řízení rizik obecně a ve vztahu ke kybernetickým rizikům. Zabývá se analýzou vybraných kybernetických rizik, jejich popisem a vysvětlením možných příčin. Poskytuje přehled nejčastěji se vyskytujících kybernetických rizik, incidentů či hrozeb, a nevynechává ani rizika přicházející společně s nastupujícími technologiemi (IoT - internet věcí, IPv6 - internetový …více
Abstract:
This thesis is focused on the topic of risk management. Attempts to describe risk management in general as well as in the context of cyber-risks. Analyses selected cyber-risks, describes them and explains the potential causes of such risks. Presents a list of the most common cyber-risks, incidents, threats and mentions the risks arising from the adoption of emerging technologies (such as the Internet …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2016
Identifikátor: http://theses.cz/id/fgt0gv/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2016

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Magisterský studijní program / obor:
Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu / Podnikání a management v průmyslu