Bc. Denisa CHÝLKOVÁ

Diplomová práce

Výskyt MRSA v komunitních zařízeních

The appearence MRSA in commune facilitares
Anotace:
Methicillin rezistentní Staphyloccocus aureus (MRSA) patří mezi nebezpečné původce nozokomiálních nákaz. Výskyt těchto kmenů v nemocničním prostředí se stále zvyšuje a představuje pro pacienty vážné epidemiologické riziko. MRSA je podmíněně patogenní mikroorganismus rezistentní vůči běžné antibiotické léčbě. Infekce se klinicky projeví u oslabených jedinců (zejména děti a senioři). S pozitivitou se …více
Abstract:
Methicillin resistent Staphyloccocus aureus (MRSA) belongs among very dangerous etiological agents of nozokomial infections. Intercurrence of these strains in hospital areas is still increasing and represents serious epidemiological risk for patients. MRSA is subject to pathogenic microorganism resistent in face of common antibiological treatment. Infection clinically approves itself in weakened individuals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2009
Zveřejnit od: 30. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2009
  • Vedoucí: Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHÝLKOVÁ, Denisa. Výskyt MRSA v komunitních zařízeních. Ostrava, 2009. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví

Práce na příbuzné téma