Theses 

Strukturální fondy EU - teorie a aplikace v ČR – Jana Bauerová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jana Bauerová

Bakalářská práce

Strukturální fondy EU - teorie a aplikace v ČR

EU Structural Funds - theory and practical application in the Czech Republic

Anotace: Ve své bakalářské práci se věnuji nejvýznamnějším nástrojům regionální a strukturální politiky Evropské unie – strukturálním fondům. Jako člen Evropské unie může také Česká republika žádat o finanční podporu ze strukturálních fondů EU, a to zejména z operačních programů pro období 2007-2013. Prvá část je zaměřena na obecný popis strukturálních fondů, jejich členění, operační programy, cíle a možnosti čerpání financí z těchto fondů. Následující popisuje úspěšnost adresátů podpory a je zde také v tabulkách zobrazena úspěšnost subjektů v minulých letech. Na základě vlastního dotazníkového průzkumu předkládám výsledky v oblasti veřejné správy. Poslední je analýza žádosti o podporu konkrétního subjektu.

Abstract: In my bachelor's project I am attending to the most important instruments of regional and structural policy of the European Union - Structural Funds. As a member of the European Union, the Czech Republic can apply for financial support from EU structural funds, especially from the operational programs for 2007-2013. In the first part, I focused on the general description of the Structural Funds, their structure, operational programs, objectives and possibilities of drawing support from these funds. This is aimed at following the success of aid recipients, there is also shown in Tables successful operators in the past and based on my own questionnaire survey with the results in the field of public administration. The last is an analysis of the aid application specific entity.

Klíčová slova: Strukturální fondy EU, regionální politika, operační programy, veřejná správa.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 3. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Ladislav Soukup
  • Oponent: Mgr. Karel Smetana

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 15:32, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz