Bc. Milan Kotík

Diplomová práce

Vliv stavu pneumatik a tlaku huštění na brzdnou dráhu vozidla

Influence of condition and pressure of the tires on breaking distance of the vehicle
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na hodnocení vlivu opotřebení a tlaku huštění pneumatik na výstupní parametry brzdové soustavy, zejména pak na brzdnou dráhu. V teoretické části je popsán průběh brzdění. Dále se práce věnuje faktorům ovlivňujícím brzdnou dráhu a nejrozšířenějším elektronickým brzdným systémům. Nakonec se teoretická část věnuje možnostem určení brzdné dráhy v terénních podmínkách a také …více
Abstract:
This thesis is aimed for rating condition of used tires and pressure in the tires and final results of breaking mechanism and mainly breaking distance. In the theory part is an explenation how the breaking process works. Other things this thesis is about are factors which affects breaking distance and most advanced electronic breaking systems. The end of the teoretical part is aimed for possibility …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Adam Polcar, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta