Jindřiška URBÁNKOVÁ

Bachelor's thesis

Faktory užití návykových látek mladistvými ve vyloučené lokalitě Prunéřov

Factors of use of addictive substances by juveniles in the excluded Prunéřov locality
Anotácia:
Tato bakalářská práce je tematicky orientovaná na drogovou problematiku v sociálně vyloučené lokalitě Prunéřov. V úvodu práce je zdůvodněn výběr tématu práce. Teoretická východiska práce zahrnují poznatky z drogové problematiky, charakteristiku sociálně vyloučeného prostředí, charakteristiku motivace a rodinného prostředí ve vztahu k užití návykové látky, životního stylu mládeže a prevence sociálně …viac
Abstract:
This bachelor's thesis is thematically oriented on the drug problem in the socially excluded Prunéřov locality. At the beginning of the thesis, the topic of the thesis is justified. The theoretical basis of the thesis includes knowledge of drug issues, characteristics of socially excluded environment, motivation characteristics and family environment in relation to use of addictive substance, youth …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

URBÁNKOVÁ, Jindřiška. Faktory užití návykových látek mladistvými ve vyloučené lokalitě Prunéřov. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická