Petra Fráňová

Bakalářská práce

Podpora integračního procesu pomocí projektového vyučování zaměřeného na seznámení žáků základní školy se speciálními potřebami dětí se zdravotním postižením

Support of integration process by project teaching focused on introduction of primary school students with special needs of children with health handicap
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje popisu řízené edukační činnosti zaměřené na seznámení žáků základní školy se specifickými potřebami dětí se zdravotním postižením navštěvujících základní školu speciální. V teoretické části je popsán proces všeobecného základního vzdělávání v podmínkách základní školy a porovnán s podmínkami vzdělávání na základní škole speciální. Jsou zde představeny výchovné a vzdělávací …více
Abstract:
This bachelor thesis is devoted to description of controlled education activity focused on introduction of primary school students with specific needs of children with health handicap, attending special primary school.In theoretical part is described process of general primary education in conditions of primary school and compared to conditions of education in special primary school. There are indtroduced …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 6. 2017
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB9998

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 29. 8. 2017
 • Vedoucí: PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
 • Oponent: doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Výchovná práce ve speciálních zařízeních

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses fizttk fizttk/4
20. 9. 2017
Složky
Soubory
Kohout, J.
21. 9. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.