Mgr. Martina Hesová

Diplomová práce

Naděje, spokojenost se životem a životní smysluplnost u seniorů v institucionalizované péči

Hope, life satisfaction and meaningfulness of life of the elderly in institutionalized care
Anotace:
Ústředním tématem naší diplomové práce je naděje, spokojenost se životem a životní smysluplnost v souvislostech s faktory predikujícími zdravé stárnutí v populaci seniorů v institucionalizované péči. Teoretická část shrnuje dosavadní poznatky týkající se období stáří a procesu stárnutí, dále představuje koncept zdravého (úspěšného) stárnutí. V teoretické části se také zabýváme některými klíčovými tématy …více
Abstract:
The central theme of our thesis is hope, life satisfaction and meaningfulness of life with respect to factors predicting healthy aging in the population of seniors in institutionalized care. The theoretical part summarizes the current knowledge concerning the old age period and the aging process, also representing the concept of healthy (successful) aging. In the theoretical part, we also deal with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta