Lucia Mikulášiková

Bachelor's thesis

Audit účtovnej závierky obchodných spoločností

Audit of financial statements in commercial companies
Abstract:
The goal of this bachelor work on the topic „Audit of the financial statements in commercial companies“ is to analyse financial statements, audit of financial statements in commercial companies and the process of verification of financial statements in commercial companies according to International Standards on Auditing. The bachelor work emanates from the current legislation on accounting and audit …more
Abstract:
Cieľom tejto bakalárskej práce s názvom „Audit účtovnej závierky obchodných spoločností“ je analýza problematiky účtovnej závierky, auditu účtovnej závierky a procesu overovania účtovnej závierky obchodných spoločností podľa medzinárodných audítorských štandardov. Bakalárska práca vychádza z aktuálnej legislatívy o účtovníctve a audite. Práca je usporiadaná do troch kapitol. Prvá kapitola je zameraná …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 6. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2011
  • Supervisor: doc. Ing. Jaroslav Belás, PhD.
  • Reader: doc. Ing. Oľga Miková, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK