Žaneta Skácelová

Diplomová práce

Revitalizace brownfields a funkce měst

Brownfields revitalization and functions of towns
Anotace:
Diplomová práce zahrnuje analýzu revitalizace části bývalého továrního areálu firmy Baťa ve Zlíně ve vazbě na vznik nových funkcí města. Analyzuje jednotlivé projekty revitalizace konkrétních budov a vyhodnocuje, jaký měly vliv na vzhled a funkce města a zda přispěly k rozvoji města a jak konkrétně. Cílem práce je vyhodnotit efektivitu a úspěšnost revitalizace vybraných brownfields ve Zlíně, posoudit …více
Abstract:
The diploma thesis includes analysis of the Tomas Bata factory compound revitalization in Zlín in connection with a new town function. The thesis analyses revitalization projects of the chosen buildings and evaluates the impacts on the town appearance and function and evaluates town development. The aim of the thesis is to evaluate the effectiveness and success of the brownfields revitalization in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: Tomáš Louda
  • Oponent: Tomáš Lechner

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74422