Andrea FOJTÍKOVÁ

Diplomová práce

Rozvoj digitálních kompetencí v jazykové a slohové složce předmětu český jazyk

The development of digital competences in linguistic and stylistics of the Czech language
Anotace:
Diplomová práce se zabývá rozvojem digitálních kompetencí v předmětu český jazyk. Text je rozdělen na část teoretickou a část praktickou. Teoretické pasáže se věnují vzdělávacím dokumentům, které bezprostředně souvisejí s implementací digitálních technologií do výuky. Dále jsou zde představeny základní pojmy a nabídnuty aplikace, které lze zařadit nejen do hodin českého jazyka. Praktická část zahrnuje …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the development of digital competencies in the subject of Czech language. The text is divided into a theoretical and practical part. The theoretical passages focus on educational documents that are directly related to the implementation of digital technologies in teaching. Futhermore, basic concepts are introduced here and applications are offered that can be included …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2023
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2023
  • Vedoucí: PhDr. Lucie Radková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FOJTÍKOVÁ, Andrea. Rozvoj digitálních kompetencí v jazykové a slohové složce předmětu český jazyk. Ostrava, 2023. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Biologie pro SŠ - Český jazyk a literatura pro SŠ