Mgr. Jitka Křečková, DiS.

Bakalářská práce

Volnočasové aktivity u dětí s poruchami chování s legislativní péčí

Leisure time activities for children with behavioral disturbances in legislative care
Anotace:
Práce popisuje z jedné části systém fungování zařízení institucionální výchovy a preventivní a krizové péče, z druhé části potom nabídku volnočasových aktivit pro děti v rizikovém sociálním prostředí, nebo děti již umístěné v některém z těchto typů zařízení. Jedním z účelů této práce je poukázat na některé legislativní nedostatky z hlediska funkčnosti těchto zařízení a zejména jejich vzájemné spolupráce …více
Abstract:
The thesis is focused on two areas. First area deals with system of institutional care, its functioning, preventive and emergency care. Second area deals with leisure activities for children in high-risk social enviroment and for children already placed in one of the institutions. One of the purposes of this thesis is to point to some legislative gaps in terms of functionality of these devices and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta