Barbora Bučková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Náhradní rodinná péče - pěstounská péče očima vybraných pěstounů

Anotace:
V absolventské práci se zabývám problematikou pěstounské péče, která je stále diskutovaným tématem. V teoretické části jsou zahrnuty druhy náhradní rodinné péče a nadále se práce zabývá pouze pěstounskou péčí a jejími specifiky jako je legislativní úprava pěstounské péče, motivaci k pěstounské péči a následné příspěvky pěstounské péče. V empirické části práce je využito kvalitativní šetření a jeho …více
Abstract:
This theses concerns about foster care which nowdays belongs to one of the common discussed topics. Its theoretical part contains types of the substitute family care, however, the rest of this section is further developing the topic about the foster care, its specifications, legislative quotes, motivation of foster parents and the state foster care allowance. For the empiric part of the theses is used …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Vladimír Mašát
  • Oponent: PhDr. Hana Pazlarová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická