Denisa ČERNÁ

Bakalářská práce

Kompenzační cvičení při jednostranném zatížení ve florbale

Compensation exercise in one-sided load of floorball
Anotace:
Bakalářská práce "Kompenzační cvičení při jednostranném zatížení ve florbale" se zabývá problematikou vzniku svalových dysbalancí způsobené jednostranném zatížením ve florbale a následném návrhu cvičební jednotky jednotlivých kompenzačních cvičení pro odstranění či zabránění vzniku svalových dysbalancí.
Abstract:
The bachelor thesis "Compensatory exercises in unilateral load in floorball" deals with the issue of muscle imbalances caused by unilateral loading in floorball and the subsequent design of exercise unit of individual compensatory exercises to eliminate or prevent the development of muscle imbalances.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Hana Kabešová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČERNÁ, Denisa. Kompenzační cvičení při jednostranném zatížení ve florbale. Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta