Žofie Strachotová

Bachelor's thesis

Proměna filmového trhu: internetová distribuce filmů

Transformation of the movie market: distribution of movies via internet
Abstract:
Filmová distribuce prošla, stejně jako celý filmový průmysl, v posledních letech mnoha změnami, přičemž největší vliv na ni měla digitalizace kin a vzápětí možnost distribuovat filmy online prostřednictvím internetu. Bakalářská práce zkoumá tyto trendy a jejich dopad na distribuci dokumentárních, nezávislých a nízkorozpočtových filmů v České republice. V první části je popsán vývoj distribuce, současná …more
Abstract:
The movie distribution, just like the whole movie industry, has undergone numerous changes in the past few years and the digitalization of cinemas and then the possibility to distribute movies via internet had the biggest influence on it. The bachelor thesis analyses these trends in the Czech Republic and their impact on the distribution of documentary, independent and low-cost movies. The first part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 2. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2013
  • Supervisor: Mario Kubaš
  • Reader: Jan Hanzlík

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/67962

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Ekonomika a management / Arts Management