Žofie Strachotová

Bachelor's thesis

Proměna filmového trhu: internetová distribuce filmů

Transformation of the movie market: distribution of movies via internet
Anotácia:
Filmová distribuce prošla, stejně jako celý filmový průmysl, v posledních letech mnoha změnami, přičemž největší vliv na ni měla digitalizace kin a vzápětí možnost distribuovat filmy online prostřednictvím internetu. Bakalářská práce zkoumá tyto trendy a jejich dopad na distribuci dokumentárních, nezávislých a nízkorozpočtových filmů v České republice. V první části je popsán vývoj distribuce, současná …viac
Abstract:
The movie distribution, just like the whole movie industry, has undergone numerous changes in the past few years and the digitalization of cinemas and then the possibility to distribute movies via internet had the biggest influence on it. The bachelor thesis analyses these trends in the Czech Republic and their impact on the distribution of documentary, independent and low-cost movies. The first part …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 2. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2013
  • Vedúci: Mario Kubaš
  • Oponent: Jan Hanzlík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/67962

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / odbor:
Ekonomika a management / Arts Management