Filip PINKAVA

Bakalářská práce

Chudoba v ČR a srovnání s vybranými státy EU

Poverty in the Czech Republic and comparison with states of European Union
Anotace:
Práce je teoretická s následnou analýzou vybraných státu Evropské unie. Cílem práce je popis chudoby, jak v globálním měřítku, tak v měřítku České republiky. Výsledkem práce je komparace analyzovaných států Evropské unie z hlediska státní pomoci rodin, které mají nárok na státní podporu. První kapitola se zaměřuje na vymezení pojmů chudoba, historii chudoby, její typy a měření. Autor se také zmiňuje …více
Abstract:
This thesis is theoretical with subsequent analysis of chosen states of the European Union. The aim of the thesis is described a concept of poverty in a global measure and in measure of the Czech Republic. A result is comparation of analysed states of the European Union aspects of family's state compensations. The first chapter is focused on defining term poverty, history of poverty, poverty's typology …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Gábor Oláh, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PINKAVA, Filip. Chudoba v ČR a srovnání s vybranými státy EU. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií