Ing. David ŽIŽLAVSKÝ

Master's thesis

Projekt marketingové komunikace Střední školy obchodu a gastronomie Praktik, s.r.o.

Marketing communication project for Secondary school of business and gastronomy Praktik, Ltd
Abstract:
Teoretická část diplomové práce se zabývá především marketingovou komunikací ve školství. V analytické části je blíže představena společnost a provedena analýza situační i analýza stávající úrovně marketingové komunikace. Projektová část práce je již zaměřena na tvorbu efektivnějšího plánu marketingové komunikace, který by měl přispět k posílení image školy a zvýšení počtu uchazečů o studium na škole …more
Abstract:
Theoretical part of diploma thesis is primarily focused on marketing communication in a educational system. In the analytical part there is closely presented the organization and the contemporary and situational analysis of a marketing communication level. The project part of this dissertation is focused on the formation of effective marketing communication plan, which should support the school image …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2010
Identifier: 14937

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2010
  • Supervisor: Ing. Pavla Staňková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŽIŽLAVSKÝ, David. Projekt marketingové komunikace Střední školy obchodu a gastronomie Praktik, s.r.o.. Zlín, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe