Bc. Tomáš Čech

Bakalářská práce

Demografie a její vliv na životní pojištění

Demography and its impact on life insurance
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je poukázání na oblast demografie a na její vliv v životním pojištění. Práce je rozdělena do čtyř částí. V první části práce je popsána historie a vývoj, dále následuje v druhé části základní rozdělení životního pojištění. V třetí části je čtenář seznámen s analýzou a pojmy demografie v životním pojištění. Čtvrtá kapitola popisuje celkové zhodnocení demografických ukazatelů …více
Abstract:
The aim of this thesis is to show explanation of the area of demography and its influence on life insurance. The bachelor thesis is divided into four parts. The first part of the thesis describes the history and development, followed by the basic division of life insurance. In the third part, the reader is introduced with the analysis and concepts of demography in life insurance. The fourth chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2019
  • Vedoucí: prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.
  • Oponent: Ing. Václav Křivohlávek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Pojišťovnictví