Nicole Špruncová

Bakalářská práce

Milestones in Anglo-american Comics

Milestones in Anglo-american Comics
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the historical development of American comics. The description of the main and principal events, which influenced the production of comics, is another important part of this thesis. The next part describes major characters of American comics. Inseparable part is the short characteristic of the most important creators of comics and the specification of publishing houses …více
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřena na historický vývoj amerického komiksu. Důležitou součástí této práce je popis hlavních a zásadních událostí, které měly vliv na tvorbu v oblasti komiksu. Další část popisuje hlavní postavy amerického komiksu. Nedílnou součástí je také krátká charakteristika nejdůležitějších tvůrců komiksu a specifikace nakladatelství DC Comics a Marvel Comics.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014
Zveřejnit od: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petr Vinklárek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Špruncová, Nicole. Milestones in Anglo-american Comics. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi

Práce na příbuzné téma