Jan Ryčl

Bakalářská práce

Konkurenční analýza vybraných společností na sociální síti Facebook

Competitive analysis of selected companies on the social network site Facebook
Anotace:
Bakalářská práce analyzuje úspěšnost marketingové strategie dvou společností na sociální síti Facebook pomocí analytických nástrojů. V teoretické části se práce zabývá obecně sociálními médii, sociální zpětnou vazbou a angažovaností uživatelů. Poté ukazuje marketingové využití Facebooku a možnost analýzy dat pomocí Facebook Insights pro vyhodnocení úspěšnosti oslovení zákazníků. V praktické části se …více
Abstract:
Bachelor's thesis analyzes the success of marketing strategies of two companies on the social networking site Facebook using analytical tools. The theoretical part of the thesis deals with social media, social feedback and customer engagement. Then shows the marketing possibilities of Facebook and data analysis capabilities of Facebook Insights for evaluating the success of reaching customers. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 9. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2015
  • Vedoucí: Tomáš Feige
  • Oponent: Jan Louda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/45557