Theses 

Podmínky nároku na rodičovský příspěvek a jejich vliv na návrat rodiče na trh práce – Jitka GRUNTOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Sociální práce

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
Všechny práce

Jitka GRUNTOVÁ

Bakalářská práce

Podmínky nároku na rodičovský příspěvek a jejich vliv na návrat rodiče na trh práce

The conditions of entitlement to parental allowance and their influence on parent´s returning to the labour market

Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na rodiče, kteří čerpají rodičovský příspěvek. Cílem práce je zjistit, zda rodiče využívají podmínky nároku na tuto dávku k brzkému návratu na trh práce, tedy zda se vracejí do zaměstnání dříve než ve třech letech věku dítěte. V teoretické části jsou uvedeny právní normy a dávky, týkající se zabezpečení rodiny v souvislosti s mateřstvím a rodičovstvím, včetně podmínek nároku na rodičovský příspěvek. Dále jsou popsána témata spojená s návratem na trh práce, genderové uspořádání české společnosti a možnosti harmonizace práce a péče. Praktická část se zabývá průzkumným šetřením. Výsledky jsou vyjádřeny v grafech a vyhodnoceny.

Abstract: The thesis is focused on parents taking parental allowance. The aim is to find whether parents use the conditions of entitlement to this benefit to an earlier returning to the labour market, whether they are returning to work earlier of child´s three years. The legislation and benefits relate to the security of family in the maternity and the parenthood, including conditions of entitlement to parental allowance, are described in the theoretical section. The topics associated with returning to the labour market, gender arrangement of the Czech society and the possibility of work/life balance are described further. The practical part deals with the exploratory querying. The results are plotted and analyzed.

Klíčová slova: genderové role, mateřství, rodičovská dovolená, rodičovství, rodičovský příspěvek, sladění práce a péče, trh práce

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2014
  • Zveřejnit od: 28. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Martin Fafejta, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.3.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 3. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

GRUNTOVÁ, Jitka. Podmínky nároku na rodičovský příspěvek a jejich vliv na návrat rodiče na trh práce. Olomouc, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 02:25, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz