Barbora PÁNKOVÁ

Bakalářská práce

Nonsensová poezie v mateřské škole

Nonsens poetry in kindergarten
Anotace:
Bakalářská práce na téma Nonsensová poezie v mateřské škole se zabývá poezií jako klíčovým žánrem literatury pro děti v předškolním období. Jsou zde vymezeny hlavní funkce literatury pro předškolní období. Autorka se v práci zaměřuje na českou nonsensovou literaturu a její hlavní představitele. Praktická část práce obsahuje konkrétní uplatnění nonsensové poezie v mateřské škole, kde autorka posuzuje …více
Abstract:
Bachelor thesis nonsense poetry in the nursery school is concerned with poetry as a key genre of literature for children in the preschool period. There are defined the main function of literature for pre-season. The author focuses on the work of Czech nonsense literature and its main leaders. Practical part includes a concrete implementation of nonsense poetry in kindergarten, where the author assesses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 7. 2011
Zveřejnit od: 8. 7. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Homolová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PÁNKOVÁ, Barbora. Nonsensová poezie v mateřské škole. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.7.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 7. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy