Bc. Jana Chovancová

Diplomová práce

Estetická výchova v lesních mateřských školách

Aesthetic education at forest kindergartens
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá pojetím estetické výchovy a možnostmi její realizace v rámci výchovně-vzdělávacího procesu v lesních mateřských školách. Teoretická část této diplomové práce si klade za cíl představit koncepci lesních mateřských škol v kontextu systému předškolního vzdělávání v České republice, poukázat na význam estetické výchovy v předškolním vzdělávání a nastínit možnosti využití …více
Abstract:
The submitted thesis deals with the concept of aesthetic education and the possibilities of its implementation within the educational process in forest kindergartens. The theoretical part of this thesis aims to introduce the concept of forest kindergartens in the context of the system of preschool education in the Czech Republic, to highlight the importance of aesthetic education in preschool education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Antonín Tomek
  • Oponent: Mgr. Jan Špaček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta