Bc. Pavla Vostřezová

Bakalářská práce

Hero for Hire - Black Comic Book Superheroes

Hero for Hire - Black Comic Book Superheroes
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá reprezentací Afroameričanů v superhrdinských komiksech a způsobem, jakým tyto komiksy odrážejí životy Afroameričanů. Jejím cílem je ukázat na příkladu jedné postavy, Lukea Cage, jak se zobrazení afroamerických postav během času měnilo. První část se zabývá obecnou historií černých superhrdinů v komiksech vydavatelství Marvel, jak byli tito hrdinové zobrazování a jak …více
Abstract:
This Bachelor’s thesis deals with the black representation in superhero comics and how they reflect African American experience. Its aim is to demonstrate on the example of a single character, Luke Cage, how the portrayal of African American characters changes in different periods. The first part covers the general history of black superheroes in Marvel comics, how they were portrayed and how this …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedoucí: B.A. Jeffrey Alan Vanderziel
  • Oponent: Ing. Stephen Atalebe

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura