Bc. Pavla Vostřezová

Bachelor's thesis

Hero for Hire - Black Comic Book Superheroes

Hero for Hire - Black Comic Book Superheroes
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá reprezentací Afroameričanů v superhrdinských komiksech a způsobem, jakým tyto komiksy odrážejí životy Afroameričanů. Jejím cílem je ukázat na příkladu jedné postavy, Lukea Cage, jak se zobrazení afroamerických postav během času měnilo. První část se zabývá obecnou historií černých superhrdinů v komiksech vydavatelství Marvel, jak byli tito hrdinové zobrazování a jak …more
Abstract:
This Bachelor’s thesis deals with the black representation in superhero comics and how they reflect African American experience. Its aim is to demonstrate on the example of a single character, Luke Cage, how the portrayal of African American characters changes in different periods. The first part covers the general history of black superheroes in Marvel comics, how they were portrayed and how this …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2018
  • Supervisor: B.A. Jeffrey Alan Vanderziel
  • Reader: Ing. Stephen Atalebe

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philology / English Language and Literature