Ing. Martin Hubík

Diplomová práce

Úvěrové riziko obchodní banky

Credit risk of the commercial bank
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Úvěrové riziko obchodní banky“ je analýza úvěrového rizika, možnosti jeho omezení a současný trend ovlivněný světovou finanční a hospodářskou krizí. První část práce je věnována popisu druhů bankovních rizik se zaměřením na riziko úvěrové a metody jeho měření, sledování a zajištění. V druhé části je nastíněn historický vývoj a blíže představen systém Basel II včetně analýzy …více
Abstract:
The subject of this diploma thesis „Credit risk of the commercial bank“ is credit risk analysis, possibilites of its reduction and contemporary progress in terms of global economic and financial crisis. First part of the thesis is dealing with bank risks description with focus on credit risk and methods of its measurement, monitoring and provision. Historical background is mentioned in the second part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2009
  • Vedoucí: Ing. Dalibor Pánek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ivana Valová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finanční podnikání