Mgr. Petr Střítežský

Bachelor's thesis

Kyperská finanční krize z pohledu mezinárodní politické ekonomie

The Cypriot financial crisis from the perspective of international political economy
Abstract:
Tato práce se zaměřuje na kyperskou finanční krizi, a to z pohledu mezinárodní politické ekonomie. Práce předkládá základní příčiny vzniku krize a následně popisuje její klíčové události. Hlavní důraz práce je kladen na dvě analytické části. Tou první je analýza kyperské reakce na krizi s využitím teoretických konceptů moci odložit a moci odklonit Benjamina Cohena. Zde je hlavní pozornost kladena na …more
Abstract:
This thesis focuses on the Cypriot financial crisis from the perspective of the international political economy. The thesis depicts basic causes of the genesis of the crisis and follows by describing its main timeline events. Main emphasis is put on two analytical parts. The first one is the analysis of the Cypriot reaction to the crisis using the theoretical concepts of Power to Delay and Power to …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií