Mgr. Petr Střítežský

Bakalářská práce

Kyperská finanční krize z pohledu mezinárodní politické ekonomie

The Cypriot financial crisis from the perspective of international political economy
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na kyperskou finanční krizi, a to z pohledu mezinárodní politické ekonomie. Práce předkládá základní příčiny vzniku krize a následně popisuje její klíčové události. Hlavní důraz práce je kladen na dvě analytické části. Tou první je analýza kyperské reakce na krizi s využitím teoretických konceptů moci odložit a moci odklonit Benjamina Cohena. Zde je hlavní pozornost kladena na …více
Abstract:
This thesis focuses on the Cypriot financial crisis from the perspective of the international political economy. The thesis depicts basic causes of the genesis of the crisis and follows by describing its main timeline events. Main emphasis is put on two analytical parts. The first one is the analysis of the Cypriot reaction to the crisis using the theoretical concepts of Power to Delay and Power to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií