Bc. Denisa BABORSKÁ

Diplomová práce

Kolektivní a individuální paměť členů sokolské organizace

Collective and individual memory of Sokol members
Anotace:
Pamětníky Sokola lze uvést jako příklad skupiny s bohatou tradicí, jež v minulosti disponovala velkým společenským významem. Zároveň Sokolové slouží jako vzor společensky dlouhodobě stigmatizované a neuznané skupiny, jež v současné době čeká na svou společenskou rehabilitaci. Zrušení Sokola automaticky neznamenalo vymření sokolů a zánik sokolství. Individuální sokolské paměti, konstruované propojením …více
Abstract:
The Sokol organization has a long history. In the past, the Sokol ideology significantly affected the construction of the Czech society whereas, nowadays, Sokol members are marginalized and stigmatized group because of the prohibition of Sokol organization for a long time. Even so the individual memories of Sokol members have been still unbroken throughout their lives. Their membership is also associated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Tereza Zíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BABORSKÁ, Denisa. Kolektivní a individuální paměť členů sokolské organizace. Plzeň, 2015. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/