Lucie Marvanová

Bakalářská práce

Fair trade se zaměřením na trh s kávou

Fair trade focused on coffee market
Anotace:
Práce poskytuje informace o pěstování, zpracování a cestě kávy ke spotřebiteli. Dále seznamuje s principy fair trade a s jejich využitím v praxi. V praktické části hodnotí vývoj trhu s kávou a fair trade kávou, jak ve světě, tak i v České republice. Poslední část práce je věnována zhodnocení existence skutečného fair trade.
Abstract:
This thesis provides information about coffee and its growing, processing and way to the consumer. It informs about fair trade principles and their application in practice. Practical part of this thesis evaluates coffee and fair trade coffee market both globally and nationally. Very last part of a thesis is dedicated to evaluation of the real fair trade existence.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2017
  • Vedoucí: Vít Hinčica
  • Oponent: Iveta Němečková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/68893

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod