Jiří BARTOŠ

Bakalářská práce

Způsoby administrace adresářových služeb Active Directory a skupinových politik pomocí skriptovacího jazyka PowerShell.

Ways of administrating Active Directory services and group policies using PowerShell script language.
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je ukázat výhody skriptovacího jazyka PowerShell při správě adresářové služby Active Directory a porovnat ho s běžně používanými postupy. Součástí dále bude vytvoření sady skriptů pro správu Active Directory ve školním prostředí. Nejdříve se práce zabývá stručným popisem adresářové služby Active Directory, objektů skupinových politik a dále úvodem do skriptovacího jazyka …více
Abstract:
The aim of this thesis is to show the advantages of the script language PowerShell when administering Active Directory and to compare it with common used methods. As a part of the thesis there will be created a set of scripts for administration of Active Directory in school environment. First the thesis focuses on brief description of Active Directory address service, objects of group politics and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Kuba

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BARTOŠ, Jiří. Způsoby administrace adresářových služeb Active Directory a skupinových politik pomocí skriptovacího jazyka PowerShell.. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informační systémy