Ing. Veronika Gálová

Bakalářská práce

Foreign Economic Policy as an Element of Political Power in International Relations - China

Foreign Economic Policy as an Element of Political Power in International Relations - China
Anotace:
Práce se zabývá zahraniční ekonomickou politikou státu jako nástrojem politiky mocenské v mezinárodních vztazích. První část se zaměřuje se teoretické vymezení pojmů zahraniční ekonomická politika a mocenská politika, jejich vzájemného vztahu, prvků které je tvoří a jejich významu a nástrojů pomocí kterých dosahují vytyčených cílů. Druhá část práce je věnována konkrétním krokům Čínské zahraniční ekonomické …více
Abstract:
The thesis deals with foreign economic policy as an element of political power in international relations. First part of the paper focuses on theoretical concept of foreign economic policy and power policy, on their mutual relation, the elements which form them and their significance, and finally on the tools used by the policies to acquire the targets. Second part of the paper deals with concrete …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií