Michal Hakala

Diplomová práce

Modely úrokových měr - praktické aspekty

Interest Rate Models - Practical Aspects
Anotace:
Diplomová práce se zabývá praktickým použitím modelů úrokových měr. Dostupná literatura k tématu modelů úrokových měr obvykle uvádí teorii v obecné podobě. Vzniká tak mezera mezi teorií a praktickou aplikací. Cílem je mezeru mezi teorií a praxí zaplnit. Práce obsahuje popis teorie, úpravy vzorců a popis praktických výpočtů, které je nutné při použití modelů úrokových měr provádět. Přínosem je úprava …více
Abstract:
Topic of the master thesis is practice of interest rate models. Literature dedicated to the interest rate models usually presents theory in very general form. Theory presented in general form leads to a gap between theory and practice. Author tries to fill this gap. Thesis describes basic theory and presents practical computations, which are relevant to generating interest rate scenarios. Contribution …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: Martin Janeček
  • Oponent: Milan Sitař

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70087