Denisa Čižmářová

Bachelor's thesis

Indikace a frekvence porodnických operací (císařský řez, vakuumextrakce, klešťový porod)

Indication and Frequency of Obstetrics Operations (Caesarean Section, Vacuum Extraction, Forceps Delivery)
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá indikacemi a frekvencí porodnických operací (císařského řezu, vakuumextrakce a klešťového porodu). Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části je jedna kapitola věnována změnám a vývoji plodu v těhotenství. Další jednotlivé kapitoly popisují zmíněné porodnické operace. Část práce se také věnuje porodním poraněním u matky. Praktická část analyzuje …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the indications and frequency of obstetric operations (caesarean section, vacuum extraction and forceps delivery). The work is divided into two parts, theoretical and practical. In the theoretical part, one chapter is devoted to changes and development of the fetus during pregnancy. The next individual chapters describe the mentioned obstetric operations. Part of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2022

Thesis defence

  • Supervisor: prof. MUDr. Milan Kudela, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Čižmářová, Denisa. Indikace a frekvence porodnických operací (císařský řez, vakuumextrakce, klešťový porod). Zlín, 2022. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Humanities

Bachelor programme / field:
Midwifery / Midwifery

Theses on a related topic