Denisa Čižmářová

Bachelor's thesis

Indikace a frekvence porodnických operací (císařský řez, vakuumextrakce, klešťový porod)

Indication and Frequency of Obstetrics Operations (Caesarean Section, Vacuum Extraction, Forceps Delivery)
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá indikacemi a frekvencí porodnických operací (císařského řezu, vakuumextrakce a klešťového porodu). Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části je jedna kapitola věnována změnám a vývoji plodu v těhotenství. Další jednotlivé kapitoly popisují zmíněné porodnické operace. Část práce se také věnuje porodním poraněním u matky. Praktická část analyzuje …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with the indications and frequency of obstetric operations (caesarean section, vacuum extraction and forceps delivery). The work is divided into two parts, theoretical and practical. In the theoretical part, one chapter is devoted to changes and development of the fetus during pregnancy. The next individual chapters describe the mentioned obstetric operations. Part of the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: prof. MUDr. Milan Kudela, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Čižmářová, Denisa. Indikace a frekvence porodnických operací (císařský řez, vakuumextrakce, klešťový porod). Zlín, 2022. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Humanities

Bachelor programme / odbor:
Midwifery / Midwifery

Práce na příbuzné téma