Bc. Barbora Kramářová

Master's thesis

Možnosti řešení třídění a nakládání s biologicky rozložitelným odpadem - Projekt MINIWASTE

Possible solutions for separation and treatment of biologically degradable waste - Project MINIWASTE
Abstract:
Rostoucí produkce odpadu a omezené kapacity zařízení na jejich zpracování činí z prevence vzniku odpadu jednu z hlavních priorit plánů odpadového hospodářství evropských měst. Specifickou kategorii představuje organický odpad, jenž představuje velmi nízký zdroj energie a představuje tak nezajímavou surovinu pro spalování. Výhodou odděleného sběru organického odpadu přímo v domácnostech je navíc omezení …more
Abstract:
The increasing generation of waste and the limited capacity of waste-treatment installations make prevention a principal priority of waste management for European cities. Organic waste is a particular target, as it constitutes a very poor source of energy and can easily be diverted from incineration. The benefits of separate collection of organic waste within households include diverting easily biodegradable …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Michal Struk
  • Reader: doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta