Bc. David MARKVART

Diplomová práce

Procesní mapa, detailní procesy a softwarová podpora procesů ve výrobní organizaci

Process map, detailed processes and SW support of processes in the production organization
Anotace:
Předložená diplomová práce je zaměřena na procesní mapu, procesy a jejich softwarovou podporu. Hlavním cílem práce je tvorba procesní mapy a detailní zmapování konkrétních procesů společnosti s podporou podnikového informačního systému. Dalším cílem práce je analýza prostředí firmy a zpracování tematiky procesního řízení. První tři kapitoly jsou věnované tematice procesů, procesního řízení, mapování …více
Abstract:
Presented diploma thesis is focused on the process map, processes and their software support. The main goal of this work is to create a process map and a detailed mapping of specific processes of the company with the support of a corporate information system. Another goal of the work is the analysis of the company's environment and the elaboration of the topic of process management. The first three …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jaroslav Svoboda

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MARKVART, David. Procesní mapa, detailní procesy a softwarová podpora procesů ve výrobní organizaci. Plzeň, 2020. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Systémy projektového řízení