Theses 

Vliv dětského domova na psychiku dítěte se zaměřením na citovou deprivaci – Jitka Pícková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jitka Pícková

Bakalářská práce

Vliv dětského domova na psychiku dítěte se zaměřením na citovou deprivaci

Influence of Children´s Home on Child´s Psyche with Focus on Emotional Deprivation

Anotace: Předmětem práce je seznámení se s nejdůležitějšími potřebami dítěte, s důsledky při jejich neuspokojení a také uvést čtenáře do problematiky jeho pobytu v ústavním zařízení (konkrétně v dětském domově) a upozornit tak na negativní vliv na psychiku dítěte nejen v průběhu pobytu, ale i později v dospělém věku

Abstract: The objective of this work is to present the most important needs of a child together with the consequences which may occur if these needs are not satisfied. Moreover, it aims to introduce the problems of a child´s stay in an institutional facility (specifically in children´s homes) and draw attention to the negative influence of a child´s psyche not only during the stay itself but also later in adulthood

Klíčová slova: potřeby dítěte, neuspokojení potřeb, citová deprivace, dětský domov, ústavní zařízení, psychika dítěte

Keywords: children´s needs, dissatisfaction of needs, emotional deprivation, children´s home, institutional facility, child´s psyche

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Rudolf Smahel
  • Oponent: Milena Hobzová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 4. 2009 dostupné: světu
PDF PDF

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 11:41, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz