Petr ŠVAJDA

Diplomová práce

Zhodnocení Programu sociální inkluze Ostrava

Evalution of Programme of Social inclusion in Ostrava
Anotace:
Cílem této diplomové práce bylo zhodnotit pilotní program sociální inkluze Ostrava, který probíhal v letech 2013-2014. Práce je rozdělena na dvě části a to na teoretickou a výzkumnou. V teoretické části práce autor přibližuje pojmy, jakou jsou sociální inkluze, sociální exkluze. Dále se zabývá agendou sociálního začleňování v České republice a přibližuje samotný program a jeho jednotlivé fáze. Výzkumná …více
Abstract:
The aim of this study was to evaluate the pilot program for social inclusion in Ostrava, which ran from 2013-2014. The work is divided into two parts, theoretical and research. In the theoretical part, the author explains terms such as social inclusion, social exclusion. It also deals with social inclusion agenda in the Czech Republic and describing the program itself and its individual phases. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016
Zveřejnit od: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Anna Krausová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠVAJDA, Petr. Zhodnocení Programu sociální inkluze Ostrava. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií