Mgr. Mária Kavecká

Bakalářská práce

Vzdělání dospělých jako cesta k sociální inkluzi v kontextu programu Sociální inkluze Ostrava 2011-2020

Adult Education as a Way to Social Inclusion in the Context of the Programme for Social Inclusion Ostrava 2011-2020
Anotace:
Tato bakalářská práce si pokládá za cíl odpovědět na hlavní výzkumnou otázku: „Jaké jsou očekávané přínosy oblasti vzdělávání v programu Sociální inkluze Ostrava 2011 2020?“ Pro zodpovězení otázky se v první, teoretické, části bakalářské práce zaměřuji na definici konceptů vzdělání dospělých, sociální inkluze a sociální exkluze v souvislosti se soudobou společností. Druhá část pojednává o metodologii …více
Abstract:
The object of this bachelor thesis is to answer the main research question of this thesis: “What are the expected contributions in the area of education in the Programme for Social Inclusion Ostrava 2011-2020?” In order to answer the main research question, I focus on the concept definition of adult education, social inclusion and social exclusion in respect to modern society in the theoretical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Markéta Horáková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Vladislava Vondrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií