Lucie Konvičková

Diplomová práce

Inovativní návrh systému prevence kriminality na vybraném území

Innovative proposal of the crime prevention system in selected urban area
Anotace:
KONVIČKOVÁ, L. Inovativní návrh systému prevence kriminality na vybraném území. Ostrava, 2018. Diplomová práce. VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Katedra bezpečnostních služeb. 70 stran. Vedoucí diplomové práce Ing. Jana Pupíková, Ph.D. Tématem této diplomové práce je inovace systému prevence kriminality na vybraném území. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou …více
Abstract:
KONVIČKOVÁ, L. Innovative proposal of the crime prevention system in selected urban area Ostrava, 2018. Diploma thesis. VŠB - TU Ostrava, Faculty of Safety Engineering, Department of Security Services. 70 pages. Supervisor Ing. Jana Pupíková, Ph.D. The topic of this diploma thesis is the innovation of the system prevention of crime in selected urban area. The thesis is divided into a theoretical and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: Jana Pupíková
  • Oponent: Věra Holubová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku