Artem Chugunov

Diplomová práce

Podnikatelský plán SMM agentury

SMM agency business plan
Anotace:
Cílem diplomové práce je vypracování podnikatelského plánu SMM agentury. Hlavním účelem podnikatelského plánu je zhodnotit životaschopnost a proveditelnost založení dané agentury. Dílčím cílem je prozkoumat tento obor podnikání prostřednictvím sekundárního výzkumu a veřejně přístupných dat. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části jsou popsány základní charakteristiky podnikání, klady …více
Abstract:
The aim of this Master`s Thesis is to prepare a business plan for SMM agency. The main purpose of the business plan is to assess the viability and feasibility of setting up the agency. The partial goal is to explore this field of business through secondary research and publicly available data. The thesis is divided into two parts. The theoretical part describes the basic characteristics of business …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2022
  • Vedoucí: Nina Bočková
  • Oponent: Jana Müllerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/85192