Bc. Dorota Priečinská

Diplomová práce

Tourism Destination Governance - případová studie Francie a Česká republika

Tourism Destination Governance - case study France and the Czech Republic
Abstract:
The diploma thesis „Tourism Destination Governance – Case study France and Czech Republic“ focuses on tourism destination governance with an emphasis on application of corporate governance factors. The first part provides an overview of theoretical knowledge of tourism destination governance, governance structures and corporate governance theories. The next section describes two selected destination …více
Abstract:
Diplomová práca „Tourism Destination Governance – případová studie Francie a Česká republika“ sa zaoberá oblasťou správy a riadenia cestovného ruchu v turistickej destinácii s dôrazom na aplikáciu faktorov korporatívneho riadenia. Prvá časť práce poskytuje prehľad teoretických poznatkov v oblasti správy a riadenia turistickej destinácie, riadiacich štruktúr a teórii korporatívneho riadenia. V ďalšej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martin Šauer, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta